2009-2011 > Marriage

Matrimonio, marriage, oro blanco, white gold, diamantes, diamonds
2 Hijas 1 Matrimonio
2 Daughters 1 Marriage
Oro Blanco 18K y Diamantes / 18K White Gold and Diamond
3 cm x 3 cm
2011