2009-2011 > Marriage

Oro Blanco 18K / 18K White Gold
2.4 cm x 2.4 cm
2011