2009-2011 > Marriage

Gold / Oro
Ventanas para Diamantes
Windows for Diamonds
Detalle / Detail
Oro Blanco 18K / 18K White Gold
2 cm x 2 cm
2008